Zprávy z tábora

Hezký den , 

fotky z prvního dne tábora jsme nahráli do fotogalerie , snad nám to vyjde každý den  fotky doplňovat. Poslední fotky a videa by měly být dohrány  do 5 dnů po skončení turnusu. Pod odkazem seznam oddílů najdete telefony na vedoucí a zdravotnici.

Krátce k programu:
Včera po ubytování a obědě jsme sestavili týmy na odpolední hry. Děti si zvolily názvy oddílů , vyrobily erby, luky a šípy. Večer byla přehlídka výrobků s prezentací a zkouškou funkčnosti dostřelu luků. Dále si týmy secvičily pokřiky ( videa pokřiků jsou zařazeny do fotogalerie ).  Trička batikujeme  dnes všem dětem, každý kmen jinou barvou ať nám to do celotáborovky hezky ladí. Snaha byla ohodnocena, obodována a večer jsme se sešli u přátelského ohně, kdy jsme si opekli buřtíky a počkali na soumak. Děti večer ještě shlédly úvod filmu Avatar, formou letního kina.

Dnes odpoledne bude celotáborovka - první napojeneí Avatara.

O poledním klidu je zřízeno kino. Zejména pro malé děti ( typ č. 1, 5 -10 let ) promítáme v klubovně Kraken pohádky, aby po obědě byly alespoň chvilku v klidovém režimu.

Plány na celodenní výlet autobusem , zatím asi  ve čtvrtek.
_________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ:
První den pobytu zdravotnice provedla prohlídku hlav u všech dětí. Děkujeme rodičům, kteří umyli dětem hlavy Orthosanem. Dobrá zpráva je, že všechny děti jsou v pořádku.

Dále bychom chtěli upozornit, že jsme vybrali u malých dětí (typ č. 1) repelenty a budou je aplikovat průběžně před hrami v lese a na louce vedoucí. U krémů s UV filtrem je situace stejná, ty jsme nevybírali, ale aplikovat je budou také vedoucí.

Pokud bychom u dítěte našli klíště, zdravotnice odborně vyjme klíště a každý na konci tábora dostane písemnou zprávu, kde bude uveden den, místo nálezu atd. Čestné prohlášení s těmito upozorněními, léky atd. vracíme dětem vždy ráno před odjezdem do batůžků.

KontaktRekreace dětí a mládeže Ing.Jitka Chválová

Horňátecká 15
182 00 Praha 8


+ 420 776 153 118